Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://bouwwerken-hooghe.be.

Bescherming van persoonsgegevens in het algemeen

BOUWWERKEN-HOOGHE.BE verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens via deze website uitsluitend voor de doeleinden van deze website, met name informatieverstrekking over BOUWWERKEN-HOOGHE.BE en haar activiteiten,  en om te kunnen antwoorden op uw vragen en berichten.

Bovendien verzamelt BOUWWERKEN-HOOGHE.BE gegevens die haar toelaten om deze website te optimaliseren en verbeteren. Indien de website gebruikt wordt om interactieve applicaties te huisvesten, dan zijn deze applicaties onderworpen aan een apart privacybeleid, dat u ook apart zal worden meegedeeld.

Hieronder vindt u enige algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. Over eventuele andere verwerkingsactiviteiten van BOUWWERKEN-HOOGHE.BE zullen wij steeds afzonderlijke, specifieke informatie verstrekken, alvorens tot verdere verwerkingen over te gaan.  Enkele van de op onze website aangeboden diensten en functionaliteiten vereisen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Wij verwerken op onze website verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Om u toegang te geven tot onze website.
  • Om de eventuele vragen, verzoeken of klachten te beheren die u via onze website of een ander kanaal bij ons indient.

Voor statistische doeleinden, met name om het gebruik van de website te analyseren en om deze te verbeteren; en om de website af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.
 
Voor deze doeleinden verwerken we met name alle persoonsgegevens die u ons vrijwillig toestuurt, evenals technische gegevens die automatisch worden ingezameld als deel van uw bezoek, zoals cookies, uw IP-adres, duurtijd van het bezoek, bezochte pagina’s, type browser en besturingssysteem, en taalvoorkeuren.

BOUWWERKEN-HOOGHE.BE beheert deze gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke privacywetgeving, en vertrouwt deze gegevens enkel toe aan derden die diensten verlenen aan BOUWWERKEN-HOOGHE.BE voor deze verwerkingen, en dit steeds pas na het afsluiten van gepaste overeenkomsten die aan de toepasselijke wetgeving voldoen. Dienstverleners van BOUWWERKEN-HOOGHE.BE kunnen zich bevinden buiten de Europese Unie; in dat geval zorgt BOUWWERKEN-HOOGHE.BE ervoor dat deze dienstverleners gevestigd zijn in een land dat een adequaat beschermingsniveau biedt, of dat zij gebonden zijn door contractuele standaardbepalingen die voorzien in een adequaat beschermingsniveau. We gebruiken de informatie niet voor andere doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden voor direct marketing, behoudens uw expliciete voorafgaandelijke toestemming.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van uw toestemming in zoverre u ons vrijwillig uw informatie toezendt (bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht stuurt en voor het gebruik van cookies), en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het opzetten van een efficiënte en gebruiksvriendelijke site in zoverre we statistische analyses van bezoekersinformatie uitvoeren. BOUWWERKEN-HOOGHE.BE heeft de nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat uw gegevens steeds actueel zijn en veilig worden verwerkt. BOUWWERKEN-HOOGHE.BE bewaart uw gegevens in een niet-geanonimiseerde vorm niet langer dan twee jaar na inzameling ervan, behoudens wanneer een langere termijn nodig is op grond van wettelijke of contractuele verplichtingen, of voor zolang dit nodig is voor BOUWWERKEN-HOOGHE.BE om zijn eigen verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden of mogelijke geschillen te beheren.

U heeft rechten wanneer wij uw gegevens verwerken. U heeft recht op inzage in uw gegevens en op directe rectificatie van gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de gegevens te laten blokkeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat die verwerking onredelijk en onrechtmatig is en kunt u verzoeken om verwijdering van gegevens. U kunt vragen om de hierboven bedoelde wijzigingen door te geven aan partijen waarmee uw gegevens zijn gedeeld. Ook heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde (d.w.z. uitsluitend door machines genomen) besluiten die u aangaan, zoals wettelijk is bepaald. U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden.

Als u vragen heeft over het gebruik dat BOUWWERKEN-HOOGHE.BE maakt van uw persoonsgegevens en/of wanneer u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u ons contacteren via onze coördinaten op de contactpagina’s van deze website, of door een mail te sturen naar [mailadres], waar onze functionaris voor gegevensbescherming uw verzoek zal bekijken. Zie voor informatie over cookies ons cookiebeleid.


Cookies: deze BOUWWERKEN-HOOGHE.BE-website maakt ook gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem geplaatst kunnen worden door websites die u bezoekt, om bepaalde gebruiksinformatie op te kunnen slaan en op die manier uw gebruikservaring te verbeteren.  Er zijn twee verschillende soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan websites. Deze data stelt websites in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een levensduur die wordt bepaald door de website.

Waarom maakt deze website gebruik van cookies?
Cookies worden gebruikt om uw sessiegegevens te onthouden tijdens uw gebruik van de site. Ze houden bij of u bent ingelogd, en worden gebruikt om voor u relevante informatie weer te geven tijdens het bezoeken van de site. Cookies worden eveneens gebruikt om uw gebruik van de site via Google Analytics te analyseren. U kunt alle cookies van deze website verwijderen en blokkeren, maar delen van de website zullen dan mogelijk niet werken.

Welke cookies gebruikt deze website?
De volgende cookies worden gebruikt:
Type Cookie Naam Doel Meer informatie
Session-cookies [AAN TE VULLEN] Ervoor zorgen dat de gebruiker na identificatie/authenticatie toegang blijft krijgen tot de voor hem/haar toegankelijke informatie.  geen

Uitzetten en verwijderen van cookies
Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties aangeven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. Het uitschakelen van cookies heeft effect op het bijhouden van uw sessie, wat uw gebruikservaring kan verslechteren.